در این نشست  دکتر عباس قدیمی قیداری؛ دکتر فرهاد زیویار و دکتر محمد امیر احمدزاده سخنرانی خواهند کرد.

مکان برگزاری: بزرگراه کردستان - خیابان…