جمعه ۱۶ فروردین ۱۳۹۸
کارگاه آموزشی آشنایی با ویراستاری

کارگاه آموزشی آشنایی با ویراستاری

به گزارش رویداد فرهنگی  انجمن علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم کارگاه آموزشی آشنایی با ویراستاری  را 19 و 26 فروردین ماه برگزار می کند.

مدرس کارگاه عبدالحسین طالعی عضو هیات علمی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم است.

شماره تماس:…

فروردین۱۳۹۸

ش
ی
د
س
چ
پ
ج
 
 
 
 
 
۱
event
۲
event

۳
event
۴
event
۵
event
۶
event
۷
event
۸
event
۹
event

۱۰
event
۱۱
event
۱۲
event
۱۳
event
۱۴
event
۱۵
event
۱۶
event

۱۷
۱۸
event
۱۹
event
۲۰
event
۲۱
event
۲۲
event
۲۳
event

۲۴
event
۲۵
event
۲۶
event
۲۷
event
۲۸
event
۲۹
event
۳۰

۳۱
event
 
 
 
 
 
 

روی خط فرهنگ