چهارشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
کارگاه آموزشی نرم افزار لتکس

کارگاه آموزشی نرم افزار لتکس

کارگاه آموزشی نرم افزار لتکس با تاکید بر نحوه نگارش متون علمی با استفاده از این نرم افزار، چهارشنبه 1 اسفندماه برگزار می شود.

مدرس کارگاه دکتر امین رضایی اکبریه عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز است.

شماره تماس: 09144124707

مکان برگزاری:…

روی خط فرهنگ