چهارشنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۷
فراخوان انتخاب پایان نامه برتر در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی

فراخوان انتخاب پایان نامه برتر در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی

فراخوان انتخاب پایان نامه برتر  در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی منتشر شد.

محورهای ارسال آثار به جشنواره: نقش علم اطلاعات و دانش شناسی در؛ ارتقا رفتارهای فرهنگی و اجتماعی؛ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست؛ آموزش و ارتقاء حقوق شهروندی؛ تحکیم بنیان خانواده…

روی خط فرهنگ