سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
نشست علمی  "نسبت علوم انسانی و کاربرد از منظر علم شناسی فلسفی"

نشست علمی "نسبت علوم انسانی و کاربرد از منظر علم شناسی فلسفی"

گروه فلسفه علم و فناوری پژوهشکده غرب شناسی وعلم پژوهی با همکاری پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی کاربردی نشست علمی"نسبت علوم انسانی و کاربرد از منظر علم شناسی فلسفی" راسه شنبه 30 بهمن ماه  برگزار می کند.

در این نشست دکتر غلامحسین مقدم حیدری؛ دکتر…

روی خط فرهنگ