شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
برگزاری نشست فرهنگ و زبان در نگاه الهیات اجتماعی

برگزاری نشست فرهنگ و زبان در نگاه الهیات اجتماعی

گروه پژوهشی جامعه شناسی ادیان پژوهشکده مطالعات اجتماعی با همکاری گروه جامعه شناسی کشورهای اسلامی انجمن جامعه شناسی ایران نشست  

"فرهنگ و زبان در نگاه الهیات اجتماعی" را شنبه 4 اسفندماه برگزار می کند.

در این نشست سید حجت مهدوی سعیدی؛ داود مهدوی…

یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
همایش ملی؛ سفرنامه های فارسی در هندوستان

همایش ملی؛ سفرنامه های فارسی در هندوستان

همایش ملی سفرنامه های فارسی در هندوستان (صفویه تا قاجاریه)  توسط مرکز اسناد فرهنگی آسیا 12 اسفند ماه برگزار می شود.

مهلت ارسال مقالات 27 بهمن 97 می باشد.

مکان برگزاری: بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آئینه وند(64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و…

روی خط فرهنگ