اولین همایش کودک کتابخوان من؛ راهکارهای ترویج خواندن در بین کودکان و نوجوانان

اولین همایش «کودک کتابخوان من: راهکارهای ترویج خواندن در بین کودکان و نوجوانان» با همکاری انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران و انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی شاخه خوزستان ۲۲ بهمن ماه  برگزار می شود.

سخنران همایش دکتر منصور کوهی رستمی عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و مدیر کل  کتابخانه های عمومی استان خوزستان  است.

شماره تماس: ۰۹۰۱۲۰۴۶۰۹۲

مکان برگزاری: کیانپارس میدان شهید چمران، نمایشگاه بین المللی اهواز، سرای اهل قلم

روی خط فرهنگ