نشست بازخوانی و بررسی رمان "خاطرات پس از مرگ براس کوباس"

به گزارش رویداد فرهنگی  نشست بازخوانی و بررسی رمان " خاطرات پس از مرگ براس کوباس" پنجشنبه 29 فروردین در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود.

ورود برای عموم علاقه مندان آزاد است.

شماره تماس: 88911611

مکان برگزاری: خیابان استاد نجات اللهی (ویلا)، نبش ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن حافظ 

روی خط فرهنگ