دوره آموزشی مربیگری شاهنامه

خانه اندیشمندان علوم انسانی  دوره آموزشی مربیگری شاهنامه (ویژه کودکان و نوجوانان) را پنجشنبه ها (شروع دوره 25 بهمن ماه ) برگزار می کند.

مدرس این دوره ی آموزشی جواد رنجبر درخشی لر است.

شماره تماس: 88911611---09122113752

مکان برگزاری:  خیابان استاد نجات اللهی (ویلا)، نبش ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن سعدی

روی خط فرهنگ