نشست علمی "نسبت علوم انسانی و کاربرد از منظر علم شناسی فلسفی"

گروه فلسفه علم و فناوری پژوهشکده غرب شناسی وعلم پژوهی با همکاری پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی کاربردی نشست علمی"نسبت علوم انسانی و کاربرد از منظر علم شناسی فلسفی" راسه شنبه 30 بهمن ماه  برگزار می کند.

در این نشست دکتر غلامحسین مقدم حیدری؛ دکتر مهدی معین زاده؛ دکتر مالک شجاعی جشوقانی؛ دکتر سید محمد رضا امیری تهرانی؛ دکتر علیرضا منصوری و دکتر علیرضا منجمی حضور دارند.

مکان  برگزاری: نرسیده به میدان هفت تیر، خیابان کریمخان، بین خیابان ایرانشهر و سپهبد قرنی، پلاک 176، ساختمان شماره 2 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن اجتماعات

روی خط فرهنگ