یادمان «کی عطا طاهری بویراحمدی»

به گزارش رویداد فرهنگی یادمان کی عطا طاهری بویراحمدی، نویسنده و پژوهشگر فولکلور استان کهگیلویه و بویراحمد یکشنبه 19 اسفندماه در سرای کتاب برگزار می شود.

در این مراسم اردشیر صالح پور، جواد صفی نژاد، عزت الله سام آرام، علی مندنی پور و  نیكنام حسینی پور حضور دارند.

مکان برگزاری: خیابان انقلاب، بین فلسطین و برادران مظفر جنوبی، پلاک 1080، خانه کتاب، طبقه منهای دو، سرای کتاب

روی خط فرهنگ