برگزاری سخنرانی با عنوان؛ نگاهی به ترجمه های عربی از آثار سعدی و حافظ

مرکز اسناد فرهنگی آسیا  سخنرانی با عنوان" نگاهی به ترجمه های عربی از آثار سعدی و حافظ"  را چهارشنبه 24 بهمن ماه برگزار می کند.

در این نشست دکتر محمد رضا موحدی سخنرانی می کند.

شماره تماس: ۸۸۰۴۶۸۹۱

مکان برگزاری: بزرگراه کردستان - خیابان دکتر صادق آئینه وند (۶۴غربی)، پژوهشگاه  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن اندیشه

روی خط فرهنگ