کارگاه آموزشی تکنیک های نوین در تاریخ شفاهی

به گزارش رویداد فرهنگی گروه تاریخ سیاسی پژوهشکده تاریخ ایران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کارگاه آموزشی تکنیک های نوین در تاریخ شفاهی را چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه برگزار می کند.

مدرس دوره خانم فائزه توکلی متخصص تاریخ شفاهی است.

شرکت در این دوره برای دانشجویان رشته‌های تاریخ، کتابداری و پژوهشگران حوزه تاریخ شفاهی و برای تمامی متخصصان و علاقمندان علوم انسانی مفید است.

شماره تماس: 88624485

مکان برگزاری: بزرگراه کردستان، نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مرکز آموزش های آزاد تخصصی علوم انسانی

روی خط فرهنگ