کارگاه آموزشی آشنایی با web of science

به گزارش رویداد فرهنگی کارگاه  آموزشی آشنایی با web of science یکشنبه 25 فروردین ماه در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار می شود.

این کارگاه رایگان است.

مکان برگزاری: خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی، طبقه اول، کارگاه شماره 3

روی خط فرهنگ