برگزاری اولین جشنواره ملی دانشجویی کاریکلماتور کتاب، خواندن و مطالعه

به گزارش رویداد فرهنگی اولین جشنواره ملی دانشجویی کاریکلماتور کتاب، خواندن و مطالعه  سه شنبه 10 اردیبهشت ماه برگزار می شود.


کاریکلماتور، کاریکاتوری است که به جای طراحی و خط، با جمله بیان می شود، مانند «با کاغذ هم می شود کتاب ساخت هم موشک».

آخرین مهلت ارسال آثار 20 فروردین 1398 است.

پورتال ارسال آثار: Ckalamator.semnan.ac.ir

مکان برگزاری: سمنان ، کیلومتر 5 جاده دامغان ، روبروی پارک سوکان ، پردیس شماره یک دانشگاه سمنان ، دانشکده علوم انسانی

روی خط فرهنگ