برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار مدیریت منابع اندنوت

کارگاه آموزش نرم افزار مدیریت منابع اندنوت توسط انجمن کتابداری شاخه فارس با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز شنبه 29 دی ماه برگزار می شود.

شرکت برای عموم آزاد و مهلت ثبت نام تا 27 دی ماه است.

شماره تماس : 09116252913

مکان برگزاری: شیراز، خیابان زند، فلکه‌ی ستاد، دانشکده‌ی علوم پزشکی شیراز، کتابخانه، طبقه 6، سالن کامپیوتر شماره 1

روی خط فرهنگ