نشست تخصصی «شبکه های اجتماعی و خانواده»

نشست تخصصی «شبکه های اجتماعی و خانواده»  2 اسفند ماه توسط انجمن کتابداری فارس در شیراز برگزار می شود.

این نشست با پنل  پرسش و پاسخ همراه خواهد بود و شرکت در آن برای عموم آزاد است.

مکان برگزاری: خیابان حافظ،کتابخانه ملی، سالن فرهنگ مرکز اسناد

روی خط فرهنگ