نشست "فرصت های بعد از بازنشستگی"

به گزارش رویداد فرهنگی نشست "فرصت های بعد از بازنشستگی"  پنجشنبه 12 اردیبهشت ماه در سرای سخن مرکز اسناد و کتابخانه ملّی فارس برگزار می شود.

انجمن کتابداری شاخه فارس افتخار برگزاری برنامه سپاسداشت استادان علم اطلاعات و 42 کتابدار کتابخانه های دانشگاهی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهار استان را بر عهده دارد.

مکان برگزاری: شیراز، خیابان حافظ، مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس، سرای سخن

روی خط فرهنگ