کارگاه آموزشی هنر و علم ارتباط موثر

کارگاه آموزشی هنر و علم ارتباط موثر توسط انجمن کتابداری و اطلاع رسانی فارس برگزار می شود.

شرکت برای عموم آزاد است.

مکان برگزاری: شیراز- چهارراه حافظیه، باغ ملی،مرکز شماره یک کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان 

روی خط فرهنگ