کارگاه آموزشی آشنایی با ویراستاری

به گزارش رویداد فرهنگی  انجمن علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم کارگاه آموزشی آشنایی با ویراستاری  را 19 و 26 فروردین ماه برگزار می کند.

مدرس کارگاه عبدالحسین طالعی عضو هیات علمی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم است.

شماره تماس: 09910084177

مکان برگزاری:  دانشگاه قم، ساختمان خامنه‌ای، طبقه دوم، کارگاه علم اطلاعات

روی خط فرهنگ