نقد، بررسی و تحلیل کتاب «نغمه هایی از پشت دیوار»

به گزارش رویداد فرهنگی نشست نقد، بررسی و تحلیل کتاب  «نغمه هایی از پشت دیوار» یکشنبه 19 اسفند برگزار می شود.

در این نشست دکتر علی غنائی و دکتر مجید فولادیان سخنرانی می کنند.

مکان برگزاری: میدان آزادی، پرديس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، سالن شورای 1

روی خط فرهنگ