اولین نشست کتاب خوان بانوان مدیر خراسان رضوی

به گزارش رویداد فرهنگی اولین نشست کتاب خوان بانوان مدیر خراسان رضوی توسط اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی با همکاری دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی  پنجشنبه 26 اردیبهشت ماه در سالن اجتماعات استانداری خراسان رضوی برگزار می شود.

در این نشست مهری عاقبتی، نسرین یوسفی، فرشته سلجوقی، فریبا ربانی ،فاطمه جمیلی و فاطمه علمداری حضور دارند.

مکان برگزاری: خیابان بهار ، چهارراه استانداری، سالن اجتماعات

 

روی خط فرهنگ