داستان‌خوانی و رونمایی از کتاب «باغ پنج انگشت»

به گزارش رویداد فرهنگی داستان‌خوانی و رونمایی از کتاب «باغ پنج انگشت» سه‌شنبه ۲۷ فروردین ماه در کتابخانه ملی کرمان برگزار می شود.

این کتاب مجموعه داستان نویسندگان جنوب استان کرمان به کوشش کیوان براهام است.

مکان برگزاری: کرمان،خیابان شهیدرجائی، خورشید، کتابخانه ملی، سالن باستان پاریزی

روی خط فرهنگ