ارسال رویداد


برای ارسال رویدادهای فرهنگی خود که مرتبط به حوزه کتاب و کتابداری شما می توانید از طریق ارسال ایمیل به آدرس info@armook.ir اقدام نمایید.

برای مطلع کردن همکاران ما نیز می توانید با شماره 09202162541 در تماس باشید.